Profilaktyka czyli akcje i działania

DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRACY

Data publikacji 04.05.2023

W miniony piątek w siedzibie Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o.o. w Straszkowie zorganizowano Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Wśród zaproszonych na konferencję prelegentów nie zabrakło przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Kole.

Konferencję otworzył Prezes Zarządu Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o.o. w Straszkowie - Grzegorz Fiałkowski, witając zaproszonych gości i pracowników KHBC Sp. z o.o. w Straszkowie. Potem głos zabrali prelegenci - jako pierwszy Zbigniew Stankowski z Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Koninie, który przybliżył zgromadzonym tematykę kontroli trzeźwości w świetle nowych przepisów ustawy - Kodeks pracy. Następnie przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole Bernadeta Norkowska-Kujawa i Krystyna Wojdak w asyście Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole Ewy Lewickiej omówiły kolejno rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej w nadzorze nad higieną środowiska pracy oraz wagę higieny osobistej i profilaktyki zdrowotnej w środowisku pracy. W dalszej kolejności Sebastian Wyskocki wraz z wolontariuszami z Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kole udzielili instruktażu pierwszej pomocy medycznej. Na koniec funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kole asp. szt. Mariusz Rumiejowski i asp. Adrian Rabsztyn na czele z Naczelnikiem Ruchu Drogowego KPP Koło kom. Przemko Chudykowskim przedstawili zgromadzonym podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wskazali główne przyczyny wypadków drogowych, prezentując tematyczne spoty filmowe oraz udzielali odpowiedzi na liczne pytania uczestników konferencji.

Zapraszamy do krótkiej fotorelacji.

 • Na zdjęciach widać uczestników konferencji "Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy" zorganizowanej w siedzibie Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o.o. w Straszkowie.
 • Na zdjęciach widać uczestników konferencji "Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy" zorganizowanej w siedzibie Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o.o. w Straszkowie.
 • Na zdjęciach widać uczestników konferencji "Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy" zorganizowanej w siedzibie Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o.o. w Straszkowie.
 • Na zdjęciach widać uczestników konferencji "Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy" zorganizowanej w siedzibie Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o.o. w Straszkowie.
 • Na zdjęciach widać uczestników konferencji "Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy" zorganizowanej w siedzibie Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o.o. w Straszkowie.
 • Na zdjęciach widać uczestników konferencji "Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy" zorganizowanej w siedzibie Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o.o. w Straszkowie.
 • Na zdjęciach widać uczestników konferencji "Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy" zorganizowanej w siedzibie Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o.o. w Straszkowie.
 • Na zdjęciach widać uczestników konferencji "Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy" zorganizowanej w siedzibie Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o.o. w Straszkowie.
 • Na zdjęciach widać uczestników konferencji "Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy" zorganizowanej w siedzibie Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o.o. w Straszkowie.
 • Na zdjęciach widać uczestników konferencji "Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy" zorganizowanej w siedzibie Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o.o. w Straszkowie.
 • Na zdjęciach widać uczestników konferencji "Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy" zorganizowanej w siedzibie Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o.o. w Straszkowie.
 • Na zdjęciach widać uczestników konferencji "Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy" zorganizowanej w siedzibie Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o.o. w Straszkowie.
 • Na zdjęciach widać uczestników konferencji "Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy" zorganizowanej w siedzibie Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o.o. w Straszkowie.
 • Na zdjęciach widać uczestników konferencji "Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy" zorganizowanej w siedzibie Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o.o. w Straszkowie.
 • Na zdjęciach widać uczestników konferencji "Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy" zorganizowanej w siedzibie Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o.o. w Straszkowie.
 • Na zdjęciach widać uczestników konferencji "Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy" zorganizowanej w siedzibie Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o.o. w Straszkowie.
Powrót na górę strony