Profilaktyka czyli akcje i działania

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Data publikacji 18.02.2022

Tegoroczny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odbędzie się w dniach od 21 do 27 lutego. Każda osoba zainteresowana będzie mogła w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju.

W organizację obchodów, oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej, włączają się również asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi i policjanci.

Coroczna organizacja obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, której celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, wiąże się z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, które wprowadzono w Polsce ustawą z 12 lutego 2003 roku. Przepisy wskazują na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań na rzecz poprawy ich położenia. Podjęte działania mają skutkować uzyskaniem przez potrzebujących skutecznej pomocy.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców powiatu kolskiego, Komenda Powiatowa Policji w Kole wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kole, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kole oraz Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole włącza się w działania pn. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, poprzez udzielanie bezpłatnych porad prawnych i społecznych. Poniżej zamieszczono tabelę przedstawiającą harmonogram dyżurów przedstawicieli danych instytucji.

Powrót na górę strony