Plany priorytetowe dzielnicowych

Plan priorytetowy asp. szt. Piotra Kowalskiego

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 3 na okres

od 01.01.2024 do 30.06.2024

 

Dzielnicowy realizuje zadania dotyczące ograniczenia w możliwie największym stopniu lub całkowitego wyeliminowania zjawiska spożywania alkoholu i zakłócania porządku publicznego w obrębie sklepu monopolowego "Carmen" przy ul. PCK 9 w Kole.

Powrót na górę strony