Oferta Pracy

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

NABÓR NA STANOWISKO STARSZEGO INSPEKTORA DO SPRAW KANCELARYJNO-BIUROWYCH W WYDZIALE PREWENCJI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KOLE

Komendant Powiatowy Policji w Kole poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw kancelaryjno - biurowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kole

Do dnia 27 marca 2023 roku można aplikować na stanowisko starszego inspektora
do spraw kancelaryjno - biurowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kole.

 

Do obowiązkuów osoby na tym stanowisku należy: 

- prowadzenie sekretariatu Wydziału Prewencji,

- czynności związane z obiegiem korespondencji wydziału,

- rejestracja i doręczanie przesyłek zgodnie z dekretacją Naczelnika Wydziału lub jego zastępcy,

- prowadzenie dzienników korespondencji, rejestrów i wykazów, przygotowywanie i opracowywanie dokumentów do archiwizacji,

- nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem sekretariatu i znajdującej się w nim dokumentacji.

 

Niezbędne wymagania:

- wykształcenie: średnie z zakresu administracji, ekonomii, prawa, bezpieczeństwa wewnętrznego,

- staż pracy co najmniej 1 rok na stanowisku o podobnym zakresie zadań,

- znajomość pogramów WORD, EXEL, POWER POINT,

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Szczegółowe dane dotyczące oferty pracy zamieszczone są w pliku poniżej.

 

 

 

 

Powrót na górę strony