Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KOLE

 

KIEROWNICTWO

tel. 47 77 44 210

Komendant Powiatowy Policji

I Z-ca Komendanta Powiatowego Policji

 

WYDZIAŁ KRYMINALNY

tel. 47 77 44 270

Referat Operacyjno – Rozpoznawczy

Referat Dochodzeniowo - Śledczy

Referat do Walki z Przestępczością Gospodarczą

Zespół Techniki Kryminalistycznej

 

WYDZIAŁ PREWENCJI

tel. 47 77 44 220

Zespół do spraw Nieletnich i Patologii

Zespół do spraw Wykroczeń

Zespół Dyżurnych

Zespół do spraw Organizacji Służby

Ogniwo Patrolowo – Interwencyjne

Rewir Dzielnicowych

 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

tel.  47 77 44 263

 

WYDZIAŁ OGÓLNY

tel. 47 77 44 370

 

 

JEDNOSTKI TERENOWE

 

KOMISARIAT POLICJI W KŁODAWIE

tel. 47 77 44 350

Komendant Komisariatu Policji

Z-ca Komendanta Komisariatu Policji

Zespół Kryminalny

Zespół Patrolowo – Interwencyjny

Zespół Dzielnicowych

 

POSTERUNEK POLICJI W BABIAKU

tel. 47 77 44 330

Kierownik Posterunku Policji

Zespół Kryminalny

Zespół Prewencji

 

POSTERUNEK POLICJI W DĄBIU

tel. 47 77 44 340

Kierownik Posterunku Policji

Zespół Kryminalny

Zespół Prewencji

Powrót na górę strony