Debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa seniorów

112-go października 2016 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Kole odbyła się kolejna debata społeczna zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Kole. Tematem przewodnim dyskusji pomiędzy uczestnikami spotkania było tym razem bezpieczeństwo seniorów. Komendant Powiatowy Policji w Kole insp. Mirosław Ścisły podczas debaty podziękował mieszkańcom powiatu kolskiego za uczestnictwo w spotkaniu oraz za zgłaszane postulaty i problemy, zapewniając jednocześnie, iż uzyskane w ten sposób informacje nie pozostaną bez odpowiedzi i pomogą w zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie całego powiatu.

12-go października odbyła się kolejna już debataspołeczna na terenie powiatu kolskiego. Tym razem tematem rozmów policjantów,przedstawicieli władz samorządowych, zaproszonych gości oraz kolskiegospołeczeństwa było bezpieczeństwo seniorów.

W debacie, której gospodarzami byli kolscypolicjanci udział wzięli: Komendant Powiatowy Policji w Kole insp. MirosławŚcisły, I Zastępca Komenda Powiatowego Policji w Kole mł. insp. Artur Foryński,Sekretarz Starostwa Powiatowego w Kole Pan Andrzej Tomczyk, Powiatowy RzecznikKonsumentów Pani Urszula Pękacz, a także przedstawiciele administracjisamorządowej oraz instytucji i służb z powiatu kolskiego, policjanci i oczywiściemieszkańcy.

Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Koleinsp. Mirosław Ścisły przedstawiając założenia debaty. Kolejnym punktem debatybyła multimedialna prezentacja przygotowana przez kolskich policjantów uświadamiającasłuchaczom zagrożenia jakie mogą przydarzyć się osobom starszym każdego dnia. Mundurowipoinformowali także jak przeciwdziałać w sytuacjach kryzysowych oraz zaprezentowalisposób działania aplikacji „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz „MojaKomenda”.

Następnym etapem spotkania była dyskusja i pytania oraz postulatyod społeczeństwa. Większość postulatów i problemów zgłaszanych przezmieszkańców dotyczyła zakłócania ciszy nocnej, a także bezpieczeństwa w ruchudrogowym.

Szef kolskichpolicjantów zapewnił, że wszystkie sugestie i postulaty mieszkańców dotyczącepoprawy bezpieczeństwa będą analizowane, a następnie realizowane przezpolicjantów podczas codziennej służby.

Na zakończenie spotkaniawszyscy uczestnicy debaty wypełnili anonimowe ankiety dotyczące oceny stanubezpieczeństwa, jak również oczekiwań w zakresie jego poprawy.

Powrót na górę strony