Debata społeczna w Kłodawie

12 czerwca br. w Kłodawie odbyła się trzecia w tym roku w powiecie kolskim debata społeczna nt.; „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Możesz mieć na nie wpływ”. Tematami przewodnimi spotkania były zagadnienia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacji Moja Komenda. Ponadto mieszkańcy zostali zapoznani z aktualnym stanem bezpieczeństwa.

Wczoraj o godz. 13:00 w „Domu Górnika” w Kłodawie uczestnicy debaty dyskutowali na tematy związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Była to trzecia w tym roku debata społeczna zorganizowana przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Kole. Podczas spotkania na pytania i postulaty mieszkańców odpowiedzi udzielali: Komendant Powiatowy Policji w Kole, mł. insp. Artur Foryński, Komendant Komisariatu Policji w Kłodawie, asp. szt. Paweł Czerwiński oraz Burmistrz Miasta i Gminy Kłodawa, Pan Piotr Michalak.

Komendant Komisariatu w Kłodawie zaprezentował multimedialny pokaz, w którym przedstawił uczestnikom statystyki dotyczące stanu bezpieczeństwa. Ponadto omówił funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jako narzędzia do dyspozycji obywateli, które ułatwia Policji kierowania patroli w miejsca zagrożone. Zobrazował także działanie aplikacji elektronicznej „Moja Komenda”, która umożliwia szybki i łatwy kontakt z każdą jednostką Policji oraz dzielnicowym z każdego rejonu. Przedstawił działalność profilaktyczną prowadzoną przez kłodawskich funkcjonariuszy. Głos zabrał również Powiatowy Rzecznik Konsumenta, Pani Urszula Pękacz, która przybliżyła uczestnikom techniki i metody stosowane przez akwizytorów, w kontekście unikania sytuacji mogących doprowadzić do zawarcia umowy na niekorzystnych warunkach. Omówiła również problemy, z którymi najczęściej zgłaszają się do niej mieszkańcy powiatu kolskiego.

Podczas wolnej dyskusji większość pytań zadawanych przez uczestników spotkania dotyczyło infrastruktury drogowej. Mieszkańcy Kłodawy wskazali miejsca, które ich zdaniem powinny być częściej patrolowane przez policjantów. Na zakończenie Komendant Powiatowy Policji w Kole, mł. insp. Artur Foryński podsumował spotkanie i zapewnił, że żadne zgłaszane problemy i propozycje ich rozwiązania nie pozostaną bez odzewu. 

Powrót na górę strony