Debata społeczna w Dąbiu

Wczoraj w miejscowości Dąbie odbyła się druga w tym roku w powiecie kolskim, debata społeczna pt.; „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Możesz mieć na nie wpływ”. Tematami przewodnimi spotkania były zagadnienia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacji Moja Komenda. Ponadto mieszkańcy zostali zapoznani z aktualnym stanem bezpieczeństwa.

15 kwietnia br. o godz. 15:30 w miejscowości Dąbie mieszkańcy Dąbia oraz gminy Dąbie i Olszówka dyskutowali na tematy związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Była to druga w tym roku, debata społeczna zorganizowana przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Kole. Podczas spotkania na pytania i postulaty mieszkańców odpowiedzi udzielali: Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kole, podinsp. Jacek Brzęcki, Kierownik Posterunku Policji w Dąbiu – podkom. Marek Wąsikiewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Dąbie – Pan Tomasz Ludwicki oraz Wójt Gminy Olszówka - Pan Włodzimierz Fraszczyk.

Kierownik dąbskich policjantów, podkom. Marek Wąsikiewicz zaprezentował multimedialny pokaz, w którym ujęta była krótka charakterystyka zagrożeń, z jakimi spotkają się mieszkańcy gmin Dąbie i Olszówka. Scharakteryzował także funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jako narzędzia do dyspozycji obywateli, które ułatwia Policji kierowania patroli w miejsca zagrożone. Szeroko zapoznał zgromadzonych z aplikacją elektroniczną „Moja Komenda”, która umożliwia szybki i łatwy kontakt z każdą jednostką Policji oraz dzielnicowym z każdego rejonu. Ponadto scharakteryzował zakres przedsięwzięć profilaktycznych podjętych dotychczas, realizowanych aktualnie i planowanych na najbliższą przyszłość. Szeroko omówił niedawno zainaugurowaną kampanię profilaktyczno – edukacyjną pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają”.

Głos zabrała również Powiatowy Rzecznik Konsumenta, Urszula Pękacz, która przybliżyła uczestnikom techniki i metody stosowane przez akwizytorów, w kontekście unikania sytuacji mogących doprowadzić do zawarcia umowy na niekorzystnych warunkach. Omówiła również problemy, z którymi najczęściej zgłaszają się do niej mieszkańcy powiatu kolskiego.

Kolejna część spotkania była okazją do zabierania głosu przez uczestników debaty. Podczas wolnej dyskusji, większość pytań dotyczyła przede wszystkim infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na zakończenie I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kole, podinsp. Jacek Brzęcki podsumował spotkanie zapewnił, że wszystkie sugestie oraz spostrzeżenia mieszkańców będą przeanalizowane a zgłaszane problemy nie pozostaną bez odzewu.

Powrót na górę strony