Debata społeczna w Głębokiem

Wczoraj w miejscowości Głębokie w gminie Olszówka, odbyła się druga w tym roku w powiecie kolskim debata społeczna nt.; „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Możesz mieć na nie wpływ”. Tematami przewodnimi spotkania były zagadnienia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacji Moja Komenda. Ponadto mieszkańcy zostali zapoznani z aktualnym stanem bezpieczeństwa.

18 kwietnia br. o godz. 13:00 w miejscowości Głębokie mieszkańcy z gmin Dąbie i Olszówka dyskutowali na tematy związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Była to druga w tym roku debata społeczna zorganizowana przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Kole. Podczas spotkania na pytania i postulaty mieszkańców odpowiedzi udzielali: Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kole, kom. Michał Bryl, Kierownik Posterunku Policji w Dąbiu - asp. szt. Zbigniew Czerczak oraz Wójt Gminy Olszówka - Pan Włodzimierz Fraszczyk.

Kierownik dąbskich policjantów asp. szt. Zbigniew Czerczak zaprezentował multimedialny pokaz, w którym ujęta była krótka charakterystyka zagrożeń z jakimi spotkają się mieszkańcy gmin Dąbie i Olszówka. Scharakteryzował także funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jako narzędzia do dyspozycji obywateli, które ułatwia Policji kierowania patroli w miejsca zagrożone. Szeroko zapoznał zgromadzonych z aplikacją elektroniczną „Moja Komenda”, która umożliwia szybki i łatwy kontakt z każdą jednostką Policji oraz dzielnicowym z każdego rejonu. Ponadto omówili metody oszustw, którymi padają najczęściej osoby starsze tj. m.in. oszustwa na wnuczka, policjanta, funkcjonariusza CBŚ lub tzw. domokrążców. Poruszone zostały także zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Głos w tej kwestii zabrał również przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy, Pan Grzegorz Dutkiewicz. Podczas wolnej dyskusji większość pytań zadawanych przez uczestników spotkania dotyczyło przede wszystkim infrastruktury drogowej oraz bezpiecznego użytkowania lokalnych dróg. Organizatorzy debaty podsumowując spotkanie zapewnili, że wszystkie sugestie oraz spostrzeżenia mieszkańców będą przeanalizowane a zgłaszane problemy nie pozostaną bez odzewu.

Powrót na górę strony