Debata społeczna w Kłodawie

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” - to tytuł cyklu debat społecznych, które są organizowane przez jednostki Policji w ramach zacieśniania współpracy ze społecznością lokalną. W miniony piątek w „Domu Górnika” w Kłodawie policjanci zorganizowali spotkanie z mieszkańcami miasta i gminy Kłodawa oraz gmin Przedecz i Chodów.

Debaty społeczne weszły już na stałe do kalendarza wydarzeń każdej jednostki Policji. Dzięki spotkaniom tego typu, policjanci mają możliwość poznania dręczących społeczeństwo problemów, a także udzielenia odpowiedzi na nurtujące mieszkańców pytania.

15 czerwca br. debata społeczna pt. "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ" odbyła się w „Domu Górnika” w Kłodawie. Zebranych na sali przywitał Komendant Powiatowy Policji w Kole mł. insp. Artur Foryński. W spotkaniu uczestniczyli również I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kole, p.o. podinsp. Jacek Brzęcki, kłodawscy policjanci, Komendant Straży Miejskiej w Kłodawie Julian Mularski oraz Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Pani Urszula Pękacz.

Na wstępie Komendant Komisariatu Policji w Kłodawie asp. szt. Paweł Czerwiński przypomniał postulaty zgłaszane przez mieszkańców na ubiegłej debacie oraz omówił stopień ich realizacji. W kolejnej części Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Kłodawie p.o. asp. szt. Zbigniew Czerczak, szeroko przedstawił stan bezpieczeństwa na terenie miasta Kłodawa oraz gmin Kłodawa, Przedecz i Chodów. Omówił także funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jako narzędzia do dyspozycji obywateli, które ułatwia Policji kierowania patroli w miejsca zagrożone. W dalszej części omówione zostały zagadnienia związane ze służbą dzielnicowych. Przedstawiono podstawowe obowiązki służby dzielnicowego jako policjanta „pierwszego kontaktu” oraz omówiono zadania zawarte w programie „Dzielnicowy bliżej nas”. Przybliżono także funkcjonowanie mobilnej aplikacji „Moja Komenda”. Nie zabrakło również informacji na temat szeroko rozumianej działalności profilaktycznej prowadzonej przez funkcjonariuszy z Kłodawy. Asp. szt. Zbigniew Czerczak wskazał, iż działania te mają na celu zapobieganie przestępczości oraz kształtowanie świadomych postaw i zachowań, które w realny sposób przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk społecznie niepożądanych.

Głos zabrała również Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Urszula Pękacz która, przybliżyła uczestnikom techniki i metody stosowane przez akwizytorów, w kontekście unikania sytuacji mogących doprowadzić do zawarcia umowy na niekorzystnych warunkach. Omówiła również problemy, z którymi najczęściej zgłaszają się do niej mieszkańcy Kłodawy.

Kolejna część spotkania była okazją do zabierania głosu przez uczestników debaty. Podczas wolnej dyskusji, większość pytań dotyczyła przede wszystkim infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zwiększenia liczby partoli w rejonie osiedli mieszkaniowych. Na zakończenie Komendant Powiatowy Policji w Kole, mł. insp. Artur Foryński podsumował spotkanie i zapewnił, że żadne zgłaszane problemy i propozycje ich rozwiązania nie pozostaną bez odzewu.

Powrót na górę strony