Debata społeczna w gminie Olszówka

26-go lipca br. w miejscowości Głębokie gm. Olszówka została zorganizowana druga w tym roku w powiecie kolskim debata społeczna nt.; „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Możesz mieć na nie wpływ”. Tematami przewodnimi spotkania, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, |Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, mieszkańcy z terenu gmin Dąbie i Olszówka oraz policjanci, były zagadnienia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacji Moja Komenda. Ponadto mieszkańcy zostali zapoznani z aktualnym stanem bezpieczeństwa.

24-go lipca o godz. 14:00 w miejscowości Głębokie mieszkańcy z gmin Dąbie i Olszówka dyskutowali na tematy związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Była to druga w tym roku debata społeczna zorganizowana przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Kole. Podczas spotkania na pytania i postulaty mieszkańców odpowiedzi udzielali: I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kole mł. insp. Artur Foryński, Kierownik Posterunku Policji w Dąbiu - asp. szt. Zbigniew Czerczak oraz Wójt Gminy Olszówka - Pan Włodzimierz Fraszczyk.

Kierownik Posterunku Policji w Dąbiu zaprezentował multimedialny pokaz, w którym przedstawił uczestnikom statystyki dotyczące stanu bezpieczeństwa i działalności miejscowej Policji. Omówił także funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jako narzędzia do dyspozycji obywateli, które ułatwia Policji kierowania patroli w miejsca zagrożone. Szeroko zapoznał zgromadzonych z aplikacją elektroniczną „Moja Komenda”, która umożliwia szybki i łatwy kontakt z każdą jednostką Policji oraz dzielnicowym z każdego rejonu. Poruszone zostały także zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Głos zabrał również przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy, Pan Grzegorz Dutkiewicz, który przypomniał zasady szeroko rozumianego bezpieczeństwa w trakcie wykonywania prac polowych. Podczas wolnej dyskusji większość pytań zadawanych przez uczestników spotkania dotyczyło infrastruktury drogowej, zasad przeprowadzania kontroli drogowych. Na zakończenie I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kole, mł. insp. Artur Foryński podsumował spotkanie i zapewnił, że żadne zgłaszane problemy i propozycje ich rozwiązania nie pozostaną bez odzewu. 

Powrót na górę strony