Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

20 LISTOPADA – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

Data publikacji 19.11.2021

20 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, a zarazem rocznica uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka z 1959 roku w trakcie XIV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz Konwencji o prawach dziecka z 1989 roku. Rocznica jest okazją do poznania bliżej tej tematyki. Deklaracja praw dziecka to zbiór postulatów dotyczących zapewnienia dzieciom właściwych warunków życia i rozwoju. Z kolei Konwencja o prawach dziecka zawiera wszystkie prawa dziecka. Polska ratyfikowała Konwencję 7 czerwca 1991 roku.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka to także okazja, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na trudną sytuację dzieci w różnych zakątkach świata, których prawa są drastycznie łamane, bądź nie są przestrzegane. Niestety nadal nie każde dziecko może w pełni cieszyć się bezpiecznym i zdrowym dzieciństwem.

Obchody tego dnia, mają być impulsem do podejmowania aktywności w zakresie upowszechniania praw dziecka, zarówno wśród najmłodszych obywateli jak i dorosłych. To również wspaniała okazja, aby przypomnieć wszystkim, czym są prawa dziecka i że obowiązkiem nas wszystkich jest ich respektowanie. Do obchodów tego dnia włączają się placówki edukacyjne w całej Polsce.

W powiecie kolskim obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka zorganizowano w dniu 18 listopada 2021 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kole, gdzie zaproszeni przez dyrekcję placówki funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kole informowali dzieci i młodzież, o tym jakie prawa im przysługują oraz do kogo mogą się zwrócić jeśli są łamane. Mundurowi w trakcie spotkania podkreślili także ogromną rolę dorosłych, którzy powinni stać na straży tych praw, respektować je i podejmować działania mające na celu ich ochronę.

  • Na obrazku widzimy funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kole podczas spotkania z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole z okazji Międzynarodowego  Dnia Praw Dziecka
  • Na obrazku widzimy funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kole podczas spotkania z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole z okazji Międzynarodowego  Dnia Praw Dziecka
  • Na obrazku widzimy funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kole podczas spotkania z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole z okazji Międzynarodowego  Dnia Praw Dziecka
Powrót na górę strony