Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Powiatowe obchody Święta Policji w Kole 2015

Data publikacji 31.07.2015

31 lipca w Kole odbyły się powiatowe obchody Święta Policji. Podczas uroczystości wręczono policjantom medale, odznaczenia i akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Komendant Powiatowy Policji w Kole wyróżnił także pochwałą kilkunastu funkcjonariuszy oraz pracowników kolskiej jednostki za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych. Dzisiejszy dzień był również okazją do podziękowań dla Kapelana kolskich policjantów ks. Józefa Wronkiewicza za 15 lat posługo duszpasterskiej w Policji.

dsc_999931 lipca w Kole odbyły się powiatowe obchody Święta Policji. Podczas uroczystości wręczono policjantom medale, odznaczenia i akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Komendant Powiatowy Policji w Kole wyróżnił także pochwałą kilkunastu funkcjonariuszy oraz pracowników kolskiej jednostki za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych. Dzisiejszy dzień był również okazją do podziękowań dla Kapelana kolskich policjantów ks. Józefa Wronkiewicza za 15 lat posługo duszpasterskiej w Policji.

Komendant Powiatowy Policji w Kole insp. Wiesław Grzegorczyk dzień obchodów Święta Policji w powiecie kolskim rozpoczął od odwiedzin grobów zmarłych policjantów i pracowników Policji, którzy pracowali w kolskiej Policji. Szef kolskiej jednostki w ten sposób oddał hołd zmarłym oraz zapalił znicze dając dowód pamięci o Tych, którzy już odeszli.

{galeria}Cm15{/galeria}

Powiatowe obchody Święta Policji w Kole zainaugurowano mszą świętą w kościele farnym. Podczas homilii policjanci i ich rodziny, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Koła wspólnie z kapelanem Komendy Powiatowej Policji w Kole ks. Józefem Wronkiewiczem modlili się o łaski Boże dla policjantów i pracowników Policji. 

{galeria}Ko15{/galeria}

Następnym etapem obchodów była uroczysta akademia, która odbyła się w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole przy ul. Bliznej. Wśród gości, którzy uświetnili swoją osobą kolskie obchody 95-lecia powstania Policji znaleźli się m.in. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Jarosław Rzymkowski, senator RP Ireneusz Niewiarowski, przedstawiciele władz samorządowych naszego powiatu na czele z Starostą Kolskim Panem Wieńczysławem Oblizajkiem i Burmistrzem Miasta Koła Panem Stanisławem Maciaszkiem oraz przedstawiciele mediów, Niezależnych Związków Zawodowych Policjantów, a także instytucji i organizacji współpracujących na co dzień z kolską komendą. Nie zabrakło również przedstawicieli Policji z innych jednostek tj. Komendanta KPP w Turku insp. Grzegorza Gibaszka, Komendanta KPP w Złotowie insp. Waldemara Wilczewskiego oraz Zastępcę Komendanta KMP w Koninie mł. insp. Krzysztofa Kozelana.

Przybyłych na uroczystość gości serdecznie powitał gospodarz uroczystości Komendant kolskiej jednostki insp. Wiesław Grzegorczyk, który podziękował wszystkim za obecność w tak ważnym dla policjantów dniu. Dziękował przedstawicielom samorządów, instytucji i służb współpracujących z Policją za współpracę i wsparcie. Komendant gorące słowa podziękowania skierował także dla wszystkich policjantów i pracowników kolskiej jednostki za ciężką i sumienną pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz ich rodzin za wsparcie jakim obdarzają pełniących służbę funkcjonariuszy.

Następnie I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Jarosław Rzymkowski podziękował policjantom oraz pracownikom cywilnym za wkład i zaangażowanie w wykonywanie zadań służbowych, które przekłada się na wysoki poziom bezpieczeństwa obywateli.

Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Kole insp. Wiesław Grzegorczyk został odznaczony Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa. Wyróżnienie szef kolskich policjantów otrzymał z rąk Starosty Kolskiego Pana Wieńczysława Oblizajka oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży pożarnej bryg. Roberta Kropidłowskiego.

Kolejnym punktem uroczystej gali było wręczenie awansów i odznaczeń. W bieżącym roku nominacje na wyższe stopnie służbowe otrzymało 51 funkcjonariuszy kolskiej komendy.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych wynikających z pracy zawodowej odznaczył

srebrnym medalem za długoletnią służbę

asp. szt. Grzegorza Banasiaka

asp. szt. Zbigniewa Burlińskiego

asp. szt. Andrzeja Cienkuszewskiego

Odznaczenia te zostaną wręczone wymienionym policjantom w trakcie uroczystych obchodów Święta Niepodległości w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Minister Spraw Wewnętrznych, w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego odznaczył:

srebrną odznaką Zasłużony Policjant

podinsp. Tomasza Płotkę

brązową odznaką Zasłużony Policjant

asp. szt. Tomasza Bartczaka

Rozkazami Personalnymi Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, mianowani zostali:

Na stopień komisarza Policji:

Michał Bryl

Roman Pankowski

Na stopień aspiranta sztabowego Policji:

Przemko Chudykowski

Roman Frątczak

Dariusz Karasiak

Radosław Lewandowski

Józef Sędziak

Dariusz Walczak 

Na stopień starszego aspiranta Policji:

Tomasz Pawlak

Mariusz Bartłomiejczak

Na stopień aspiranta Policji:

Łukasz Ziemkiewicz

Na stopień młodszego aspiranta Policji:

Joanna Tomczak

Jarosław Bienias

Daniel Boła

Przemysław Gabrysiak

Łukasz Gibaszek

Tomasz Góralski

Juliusz Grzebielucha

Ireneusz Kołodziejski

Tomasz Kostrzewa

Zbigniew Mucha

Jarosław Szczerbiak

Krzysztof Szczesiak

Marcin Szmyt

Mirosław Szymczak

Na stopień sierżanta sztabowego Policji:

Zbigniew Czyżniak

Sebastian Kaczorowski

Andrzej Koligat

Krzysztof Radoszewski

Mirosław Sławiński

Sebastian Wojtczak

Andrzej Żurawik

Na stopień starszego sierżanta Policji:

Przemysław Gębczyński

Krzysztof Kalak

Michał Szewczyk

Grzegorz Węglarek

Michał Wiktorski

Na stopień sierżanta Policji:

Weronika Czyżewska

Wioleta Kawka

Andżelika Kujawa

Lidia Niedośmiałek - Kęska

Marcin Malesza

Łukasz Miszczak

Kamil Nowicki

Roman Rosiak

Adrian Wiśniewski

Rozkazem Personalnym Komendanta Powiatowego Policji w Kole - insp. Wiesława Grzegorczyka: na stopień starszego posterunkowego Policji mianowani zostali:

Artur Bernacki

Mariusz Ostrowski

Jarosław Stańczak

Marcin Zborowski

Ponadto niezmiernie miło na poinformować, że podkom. Marek Zakrocki będzie w dniu 22 sierpnia uczestniczył w uroczystej promocji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, gdzie otrzyma nominację na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji.

Za długoletni staż związkowy oraz realizację zadań statutowych Złotą Odznaką Honorową NSZZ Policjantów wyróżniony został:

asp. szt. Paweł Czerwiński

Za długoletni staż związkowy oraz realizację zadań statutowych Srebrną Odznaką Honorową NSZZ Policjantów wyróżniony został:

asp. szt. Tomasz Szajek

Za długoletni staż związkowy Brązową Odznakę Honorową NSZZ Policjantów wyróżniony został:

asp. szt. Dariusz Śmigielski

asp. szt. Dariusz Karasiak

mł. asp. Andrzej Zborowski

Ponadto Pochwałami Komendanta Powiatowego Policji w Kole zostali wyróżnieni policjanci oraz pracownicy kolskiej Policji:

kom. Roman Pankowski

asp. szt. Dariusz Śmigielski

st.asp. Mariusz Bartłomiejczak

mł. asp. Tomasz Stawicki

mł. asp. Paweł Adamczyk

mł. asp. Krzysztof Szczesiak

sierż. szt. Dawid Lizik

Pani Renat Becmer

Pani Halina Wojewoda

Pani Aleksandra Pastuszko

Pani Jadwiga Bąkowska

Pan Ryszard But

Z przyjemnością informujemy, że w trakcie wojewódzkich obchodów Święta Policji w dniu 21 lipca w Ostrowie Wielkopolskim: Radny Sejmiku Wojewódzkiego Pan Czesław Cieślak za systematyczne podejmowane działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Kole, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych został odznaczony Brązowym Medalem Za Zasługi dla Policji.

Miło nam również poinformować, że decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych Brązowym Medalem Za Zasługi dla Policji zostali również odznaczeni:Pan Burmistrz Miasta Kłodawy – Robert Arkadiusz Oleiniczak - za swoją postawę, działalność społeczną jak i zawodową a także wspieranie i budowanie strategii bezpieczeństwa dla mieszkańców swojej gminy i powiatu oraz Ksiądz Kapelan Józef Wronkiewicz - za starania i wysiłek kładziony na rzecz poprawy bezpieczeństwa jak i również za 15 - letnią posługę duszpasterską kolskiej jednostce.

Komendant insp. Wiesław Grzegorczyk na zakończenie uroczystej Akademii szczególne słowa podziękowania w imieniu własnym oraz funkcjonariuszy i pracowników kolskiej Komendy skierował do Księdza Józefa Wronkiewicza za 15-letnią posługę kapelańską, modlitwę i duchowe wsparcie dla całej załogi Komendy Powiatowej Policji w Kole.

{galeria}Ak15{/galeria}

Wszystkim awansowanym, wyróżnionym oraz odznaczonym serdecznie gratulujemy.

Powrót na górę strony