Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci podsumowali miniony rok.

Data publikacji 03.02.2010

Dzisiaj w Komendzie Powiatowej Policji w Kole odbyło się podsumowanie wyników pracy jednostki za 2009 rok. W spotkaniu uczestniczyli Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł.insp. Paweł Grześkowiak, kierownictwo jednostki, policjanci oraz zaproszeni goście w osobach Starosty kolskiego, Burmistrza Koła oraz Prokuratora Rejonowego.  

narbanDzisiaj w Komendzie Powiatowej Policji w Kole odbyło się podsumowanie wyników pracy jednostki za 2009 rok. W spotkaniu uczestniczyli Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł.insp. Paweł Grześkowiak, kierownictwo jednostki, policjanci oraz zaproszeni goście w osobach Starosty kolskiego, Burmistrza Koła oraz Prokuratora Rejonowego.

 

Narada rozpoczęła się do multimedialnej prezentacji wyników pracy poszczególnych służb w oparciu o nakreślone przez jednostki nadrzędne mierniki i wskaźniki. Kolska jednostka znalazła się wśród 11 komend w garnizonie wielkopolskim, które zrealizowały wszystkie nakreślone przez Komendanta Głównego mierniki służby. Prowadzący prezentację Komendant Powiatowy mł.insp. Jarosław Rzymkowski podkreślił, że był to kolejny dobry rok, oczywiście za tak dobrymi wynikami zawsze stoją ludzie, policjanci i pracownicy Policji, którzy na co dzień z pasją i zaangażowaniem wykonują swoje zadania.

  rzymkowski

W 2009 roku na terenie powiatu zmniejszyła się ogólna liczba popełnionych przestępstw, odnotowano wzrost wykrywalności w kategoriach przestępstw szczególnie uciążliwych takich jak kradzieże, kradzieże z włamaniem czy rozboje. Od kilku lat sukcesywnie zmniejsza się zagrożenie na powiatowych drogach. 2009 rok był kolejnym, w którym zmniejszyła się liczba wypadków drogowych ich ofiar śmiertelnych oraz osób rannych. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że wyniki pracy osiągnięte przez policjantów służby prewencyjnej uplasowały komendę na drugim miejscu w Wielkopolsce.

Wybrane dane statystyczne

 

PRZESTÊPSTWA

Kategorie przestępstw

Przestępstwa stwierdzone

Wykrywalność w %

2008

2009

2008

2009

Ogólna liczba

2669

2321

86,0

83,6

Uszczerbek na zdrowiu

19

11

100,0

66,7

Bójki i pobicia

19

18

89,5

88,9

Kradzież rzeczy

284

276

47,6

48,6

Kradzież samochodu

14

57

50,0

86,4

Kradzież z włamaniem

233

291

47,3

47,8

Uszkodzenie mienia

80

83

43,2

41,7

Rozboje

27

10

88,9

90,0

Przestępstwa narkotykowe

194

206

100,0

100,0

 WYKROCZENIA

 

2008

2009

Ogólna liczba

27440

23821

Wnioski o ukaranie do Sądu

314

279

Mandaty karne

9952

10142

Pouczenia

17174

13400

ZDARZENIA NA DROGACH

 

2008

2009

Ogólna liczba

819

792

Wypadki drogowe

73

66

                 ofiary śmiertelne

16

10

                 osoby ranne

90

65

Kolizje drogowe

746

726

Nietrzeźwi kierujący

 

 

            pojazdami mechanicznymi

211

200

            rowerami

377

251

 

nar

Odrębną część swojej wypowiedzi komendant poświęcił na zaprezentowanie zrealizowanych w ubiegłym roku inwestycji i gorące podziękowania dla wszystkich samorządów, które nam w tym pomogły. Szczególne słowa padły pod adresem samorządowców z Babiaka. Tamtejsi policjanci od kilku miesięcy pracują w nowym posterunku, którego remont i adaptację w całości sfinansował samorząd. Dzięki pomocy starostwa i urzędu miejskiego w Kole, przeprowadzono gruntowną przebudowę i remont stanowiska kierowania, pomieszczeń dla osób zatrzymanych i części klatki schodowej w budynku głównym, samorządowcy z Olszówki i Dąbia sfinansowali wymianę stolarki okiennej w posterunku w Dąbiu. Ustawa modernizacyjna oraz wsparcie wszystkich samorządów pozwoliły na 40 % wymianę wysłużonych już radiowozów.

Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł.insp. Paweł Grześkowiak w swoim wystąpieniu wielokrotnie podkreślał bardzo dobrą pracę funkcjonariuszy i pracowników, która przełożyła się na zrealizowane zadania jakie stawiane były przed jednostką.

  grzeskowiak

Kierownictwu i funkcjonariuszom przekazał podziękowania za codzienne zaangażowanie i życzenia dalszych sukcesów. Słowa gorących podziękowań skierował również do Starosty Kolskiego, Burmistrza Koła oraz Prokuratora Rejonowego. To na poziomie lokalnym tworzy się najszerszy front walki z przestępczością i różnymi zagrożeniami. Lokalne samorządy rozumiejące i wspierające działalność Policji mogą być dumne z poziomu bezpieczeństwa w powiecie kolskim.

Osiągnięcie tak dobrych wyników przez kolskich policjantów potwierdził w swojej wypowiedzi Wiesław Szerszeń Prokurator Rejonowy w Kole, który współpracę z funkcjonariuszami ocenia na bardzo wysokim poziomie. Jak podkreślił: ... „praca prokuratora jest wypadkową pracy policjantów, bardzo dobre wyniki jednostki przekładają się również na bardzo dobrą ocenę pracy prokuratury i za to serdecznie dziękuję".

Zarówno Starosta kolski Wieńczysław Oblizajek jak i Burmistrz miasta Koła Mieczysław Drożdżewski podziękowali funkcjonariuszom za wysiłek i trud wkładany w realizację codziennych zadań. Padły również słowa zapewnienia o dalszej pomocy kolskiej jednostce, zarówno w kwestiach materialnych jak i wspierania inicjatyw służących poprawie bezpieczeństwa.
Powrót na górę strony