Stan Bezpieczeństwa

STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE POWIATU KOLSKIEGO W CZERWCU 2020 ROKU

Data publikacji 07.07.2020

W miesiącu czerwcu bieżącego roku na drogach powiatu kolskiego zaistniało pięć wypadków drogowych oraz 36 kolizji. W wypadkach drogowych jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych.

STAN BEZPIECZEŃSTWA:

Liczba wypadków drogowych

2018

2019

2020

W bieżącym miesiącu

1

4

5

Od początku roku

12

14

14

Liczba kolizji drogowych

2018

2019

2020

W bieżącym miesiącu

39

27

36

Od początku roku

245

201

177

Ilość osób rannych

2018

2019

2020

W bieżącym miesiącu

1

3

5

Od początku roku

12

10

13

Ilość osób zabitych

2018

2019

2020

W bieżącym miesiącu

0

1

1

Od początku roku

0

5

2

PRZYCZYNY:

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w czerwcu bieżącego roku to:

1. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu - 12 zdarzeń;

2. Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami - 7 zdarzeń;

3. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 6 zdarzeń;

4. Nieprawidłowe cofanie – 3 zdarzenia.

MIEJSCA ZAGROŻONE:

W miesiącu czerwcu br. duża ilość zdarzeń drogowych miała miejsce na głównych ciągach komunikacyjnych gdzie odnotowano 16 zdarzeń drogowych w tym: 7 na autostradzie A2, 6 na drodze K92 oraz 2 zdarzenia na drodze W270 i 1 zdarzenie na drodze W470. W mieście Kole 3 zdarzenia odnotowano na ul. Toruńskiej.