Stan Bezpieczeństwa

STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE POWIATU KOLSKIEGO W MAJU 2020 ROKU

Data publikacji 15.06.2020

W miesiącu maju bieżącego roku na drogach powiatu kolskiego zaistniały: 2 wypadki drogowe oraz 23 kolizje. W wypadkach drogowych 2 osoby zostały ranne.

STAN BEZPIECZEŃSTWA:

Liczba wypadków drogowych

2018

2019

2020

W bieżącym miesiącu

5

4

2

Od początku roku

11

10

9

Liczba kolizji drogowych

2018

2019

2020

W bieżącym miesiącu

50

29

23

Od początku roku

206

174

141

Ilość osób rannych

2018

2019

2020

W bieżącym miesiącu

5

2

2

Od początku roku

11

7

8

Ilość osób zabitych

2018

2019

2020

W bieżącym miesiącu

0

3

0

Od początku roku

0

4

1


 

PRZYCZYNY:

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w maju bieżącego roku to:

1. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu - 10 zdarzeń;

2. Zwierzęta na drodze – 5 zdarzeń;

3. Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami - 3 zdarzenia.


 

MIEJSCA ZAGROŻONE:

W miesiącu maju br. duża ilość zdarzeń drogowych miała miejsce na głównych ciągach komunikacyjnych gdzie odnotowano 11 zdarzeń drogowych w tym: 2 na autostradzie A2, 6 na drodze K92 oraz 2 zdarzenia na drodze W470 i 1 zdarzenie na drodze W473. W mieście Kole 3 zdarzenia odnotowano na ul. Włocławskiej.


 


 


 

NIETRZEŹWI KIERUJĄCY:

W maju bieżącego roku policjanci ujawnili na terenie powiatu kolskiego 19 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 10 nietrzeźwych rowerzystów.

SPRAWCY:

W miesiącu maju br. odnotowano 25 zdarzeń drogowych w tym:

- kierujący samochodem osobowym - 15 zdarzeń;

- zwierzęta - 5 zdarzeń;

- kierujący motorowerem – 2 zdarzenia;

- kierujący samochodem ciężarowym – 1 zdarzenie.

OFIARY:

W miesiącu maju br. nie odnotowano wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

UWAGI:

Analiza zaistniałych zdarzeń drogowych wskazuje, że ich głównymi przyczynami były:

- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – w związku z powyższym apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie skrzyżowań oraz podczas włączania się do ruchu.

- zwierzęta na drodze – w związku z powyższym podróżując drogami przebiegającymi przez tereny leśne powinniśmy zwolnić i uważnie obserwować drogę oraz jej otoczenie.