Stan Bezpieczeństwa

STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE POWIATU KOLSKIEGO W KWIETNIU 2020 ROKU

Data publikacji 07.05.2020

W miesiącu kwietniu bieżącego roku na drogach powiatu kolskiego nie doszło do żadnego wypadku drogowego natomiast zaistniało 16 kolizji drogowych.

STAN BEZPIECZEŃSTWA:

Liczba wypadków drogowych

2018

2019

2020

W bieżącym miesiącu

1

1

0

Od początku roku

6

6

7

Liczba kolizji drogowych

2018

2019

2020

W bieżącym miesiącu

44

39

16

Od początku roku

156

145

118

Ilość osób rannych

2018

2019

2020

W bieżącym miesiącu

1

1

0

Od początku roku

6

5

6

Ilość osób zabitych

2018

2019

2020

W bieżącym miesiącu

0

0

0

Od początku roku

0

1

1

PRZYCZYNY:

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w kwietniu bieżącego roku to:

1. Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami - 4 zdarzenia;

2. Zwierzęta na drodze – 4 zdarzenia;

3. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu - 2 zdarzenia;

4. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 2 zdarzenia.

MIEJSCA ZAGROŻONE:

W miesiącu kwietniu br. duża ilość zdarzeń drogowych miała miejsce na głównych ciągach komunikacyjnych gdzie odnotowano 9 zdarzeń drogowych w tym: 3 na autostradzie A2, 1 na drodze K92 oraz po 2 zdarzenia na drodze W473 i W263 i 1 zdarzenie na drodze W270. W mieście Kole 2 zdarzenia odnotowano na ul. Toruńskiej.