Stan Bezpieczeństwa

STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE POWIATU KOLSKIEGO W LUTYM 2020 ROKU

Data publikacji 05.03.2020

W miesiącu lutym bieżącego roku na drogach powiatu kolskiego zaistniały: 2 wypadki drogowe oraz 28 kolizji. W wypadkach drogowych 2 osoby zostały ranne.

STAN BEZPIECZEŃSTWA:

Liczba wypadków drogowych

2018

2019

2020

W bieżącym miesiącu

0

1

2

Od początku roku

3

3

5

Liczba kolizji drogowych

2018

2019

2020

W bieżącym miesiącu

43

32

28

Od początku roku

80

96

60

Ilość osób rannych

2018

2019

2020

W bieżącym miesiącu

0

0

2

Od początku roku

3

2

4

Ilość osób zabitych

2018

2019

2020

W bieżącym miesiącu

0

1

0

Od początku roku

0

1

1

PRZYCZYNY:

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w lutym roku to:

1. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu - 10 zdarzeń;

2. Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami - 8 zdarzeń;

3. Nieprawidłowe cofanie – 2 zdarzenia;

4. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 1 zdarzenie;

5. Nieprawidłowe wyprzedzanie – 1 zdarzenie;

6. Zwierzęta na drodze – 1 zdarzenie;

7. Inne – 7 zdarzeń.


 

MIEJSCA ZAGROŻONE:

W miesiącu lutym br. duża ilość zdarzeń drogowych miała miejsce na głównych ciągach komunikacyjnych gdzie odnotowano 15 zdarzeń drogowych w tym: 4 na autostradzie A2, 8 na drodze K92 oraz 2 zdarzenia na drodze W270 i 1 zdarzenie na drodze W473. W mieście Kole 4 zdarzenia odnotowano na ul. Toruńskiej i 3 na ul. Kolejowej.


 

NIETRZEŹWI KIERUJĄCY:

W lutym bieżącego roku policjanci ujawnili na terenie powiatu kolskiego 14 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 10 nietrzeźwych rowerzystów.

SPRAWCY:

W miesiącu lutym br. odnotowano 30 zdarzeń w tym:

- kierujący samochodami osobowymi - 22 zdarzenia;

- kierujący samochodami ciężarowymi - 4 zdarzenia;

- kierujący rowerem – 1 zdarzenie;

- zwierzęta - 2 zdarzenia;

- inne – 1 zdarzenie.

OFIARY:

W miesiącu lutym br. nie odnotowano wypadku ze skutkiem śmiertelnym

UWAGI:

Analiza zaistniałych zdarzeń drogowych wskazuje, że ich główną przyczyną było:

- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – w związku z powyższym apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie skrzyżowań oraz podczas włączania się do ruchu.