Stan Bezpieczeństwa

STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE POWIATU KOLSKIEGO W GRUDNIU 2019 ROKU

Data publikacji 03.01.2020

W miesiącu grudniu bieżącego roku na drogach powiatu kolskiego zaistniało łącznie 40 zdarzeń drogowych (6 wypadków drogowych oraz 34 kolizje). W wypadkach drogowych 5 osób zostało rannych, a dwie poniosły śmierć na miejscu.

STAN BEZPIECZEŃSTWA:

Liczba wypadków drogowych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

5

2

6

Od początku roku

40

33

42

Liczba kolizji drogowych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

56

53

34

Od początku roku

524

512

391

Ilość osób rannych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

4

1

5

Od początku roku

38

32

40

Ilość osób zabitych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

1

1

2

Od początku roku

3

3

8

PRZYCZYNY:

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w grudniu to:

1. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu - 8 zdarzeń;

2. Zwierzęta na drodze - 6 zdarzeń;

3. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 5 zdarzeń;

4. Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 2 zdarzenia;

5. Nieprawidłowe cofanie – 2 zdarzenia;

6. Nieprawidłowe wyprzedzanie – 1 zdarzenie;

7. Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej – 1 zdarzenie;