Stan Bezpieczeństwa

STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE POWIATU KOLSKIEGO W LISTOPADZIE 2019 ROKU

Data publikacji 10.12.2019

W miesiącu listopadzie bieżącego roku na drogach powiatu kolskiego zaistniało łącznie 45 zdarzeń drogowych (5 wypadków drogowych oraz 40 kolizji). W wypadkach drogowych 4 osoby zostały ranne, a jedna poniosła śmierć na miejscu.

STAN BEZPIECZEŃSTWA:

Liczba wypadków drogowych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

1

4

5

Od początku roku

35

31

36

Liczba kolizji drogowych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

50

40

40

Od początku roku

468

459

357

Ilość osób rannych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

1

5

4

Od początku roku

34

31

35

Ilość osób zabitych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

0

1

1

Od początku roku

2

2

6

PRZYCZYNY:

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w listopadzie to:

1. Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 11 zdarzeń;

2. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu - 7 zdarzeń;

3. Nieprawidłowe cofanie – 5 zdarzeń;

4. Zwierzęta na drodze – 5 zdarzeń;

5. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 3 zdarzenia;

6. Nieprawidłowe wyprzedzanie – 1 zdarzenie;

7. Nieprawidłowe omijanie – 1 zdarzenie;