Stan Bezpieczeństwa

STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE POWIATU KOLSKIEGO W MIESIĄCU PAŹDZIERNIK 2019 ROKU

Data publikacji 18.11.2019

W miesiącu październiku bieżącego roku na drogach powiatu kolskiego zaistniało łącznie 45 zdarzeń drogowych (4 wypadki drogowe oraz 41 kolizji). W wypadkach drogowych 4 osoby zostały ranne.


STAN BEZPIECZEŃSTWA:

Liczba wypadków drogowych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

7

5

4

Od początku roku

34

27

31

Liczba kolizji drogowych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

51

52

41

Od początku roku

418

419

317

Ilość osób rannych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

6

4

4

Od początku roku

33

26

31

Ilość osób zabitych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

1

1

0

Od początku roku

2

1

5

PRZYCZYNY:

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w październiku to:

1. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu - 12 zdarzeń;

2. Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 7 zdarzeń;

3. Zwierzęta na drodze – 5 zdarzeń;

4. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 3 zdarzenia;

5. Nieprawidłowe skręcanie – 2 zdarzenia;

6. Nieprawidłowe cofanie – 2 zdarzenia;

 

MIEJSCA ZAGROŻONE:

W miesiącu październiku br. duża ilość zdarzeń drogowych miała miejsce na głównych ciągach komunikacyjnych gdzie odnotowano 22 zdarzenia drogowe w tym: 6 na drodze K92, 10 na autostradzie A2 oraz po 3 zdarzenia na drodze W270 oraz W473. W mieście Kole 3 zdarzenia odnotowano na ul. Toruńskiej.

NIETRZEŹWI KIERUJĄCY:

W październiku bieżącego roku policjanci ujawnili na terenie powiatu kolskiego 24 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 15 nietrzeźwych rowerzystów.

SPRAWCY:

W miesiącu październiku br. odnotowano 45 zdarzeń w tym:

- kierujący samochodami osobowymi - 32 zdarzenia;

- kierujący samochodami ciężarowymi - 3 zdarzenia;

- kierujący motorowerem – 1 zdarzenie;

- zwierzęta - 5 zdarzeń;

- inne – 4 zdarzenia

OFIARY:

W miesiącu październiku br. odnotowano cztery wypadki drogowe w których cztery osoby zostały ranne.

UWAGI:

Analiza zaistniałych zdarzeń drogowych wskazuje, że główną przyczyną było:

- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – w związku z powyższym apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie skrzyżowań oraz podczas włączania się do ruchu.

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – w związku z powyższym apelujemy o zachowanie odpowiedniego odstępu między pojazdami. Im większy dystans, tym dłuższy czas na reakcję w przypadku niespodziewanej sytuacji i większe szanse na uniknięcie zdarzenia drogowego.