Edukacja w zakresie przeciwdziałania narkomanii - Profilaktyka czyli akcje i działania - KPP Koło

Profilaktyka czyli akcje i działania

Edukacja w zakresie przeciwdziałania narkomanii

Data publikacji 09.01.2020

Funkcjonariusze z kolskiej komendy Policji oraz przedstawicielka Inspekcji Sanitarnej z Koła spotkali się z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej w Babiaku. Głównym tematem rozmów były zagrożenia płynące z eksperymentowania ze środkami odurzającymi i substancjami niewiadomego pochodzenia, popularnie nazywanymi dopalaczami. Do katalogu profilaktycznych narzędzi, prowadzący spotkanie włączyli poruszający spot filmowy "Szkoda Ciebie na takie patoklimaty", który ma pokazać młodym ludziom konsekwencje zażywania środków odurzających.

Spotkanie odbyło się w 8 stycznia br. w ramach kontynuacji kampanii pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Na temat uzależnień związanych z sięganiem po substancje psychoaktywne, z młodzieżą rozmawiali policjanci z Zespołu ds. Nieletnich i Patologi sierż. Dorota Szczyżańska i st. asp. Mariusz Rumiejowski oraz przedstawicielka Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Kole, Beata Biskupska.

Funkcjonariusze przybliżyli młodzieży zagadnienia związane z realnymi zagrożeniami podczas zażywania substancji psychoaktywnych, a także opowiedzieli o rodzajach dopalaczy i narkotyków. Zwrócili uwagę młodzieży w jaki sposób odbywa się ich dystrybucja. Ponadto poruszyli temat odpowiedzialności karnej osób nieletnich w przypadku posiadania czy też udzielania substancji psychoaktywnych. Poinformowali młodych ludzi, by w przypadku podejrzenia, że ma się do czynienia z osobą pod wpływem narkotyków czy dopalaczy, natychmiast wezwać pomoc lekarską oraz o sytuacji powiadomić odpowiednie instytucje.

Pracownik Inspekcji Sanitarnej podkreśliła, że sięganie po tego typu nielegalne środki wiąże się nie tylko z konsekwencjami prawnymi, ale i poważnym ryzykiem dla zdrowia i życia. Niebezpieczeństwo ich zażywania wynika z faktu, że ich skład chemiczny nie jest znany i stale modyfikowany. Nigdy nie wiadomo jak ludzki organizm zachowa się po zażyciu nawet najmniejszej dawki takiej substancji chemicznej.