Ogrzewaj bezpiecznie swoje mieszkanie - Porady prewencyjne - KPP Koło

Porady prewencyjne

Ogrzewaj bezpiecznie swoje mieszkanie

Data publikacji 22.10.2014

pozar1W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego oraz coraz niższą temperaturą powietrza, Policja apeluje o ostrożność podczas dogrzewania mieszkań. Szczególną uwagę należy zwrócić na eksploatację urządzeń takich jak: grzejniki i poduszki elektryczne, piece węglowe oraz grzejniki gazowe. Nie zapomnijmy także sprawdzić przed zimą drożność kanałów wentylacyjnych oraz przewodów kominowych.

W związku z przykrymi doniesieniami jakie miały miejsce w ostatnim czasie w powiecie kolskim, gdzie zanotowaliśmy pierwszy przypadek tej jesieni pożaru pomieszczenia mieszkalnego na wskutek zwarcia instalacji elektrycznej od źle działającego urządzenia grzewczego Policja alarmuje i przestrzega mieszkańców przed śmiertelnym zagrożeniem wynikającym z niedrożnych kanałów wentylacyjnych i kominowych oraz przed powodujących spięcia elektryczne urządzeniami grzewczymi.

Poniżej w trosce o bezpieczeństwo domowników prezentujemy kilka elementarnych zasad, o których musimy pamiętać podczas korzystania z urządzeń grzewczych:

-   urządzenia grzewcze muszą być sprawne technicznie,

-   eksploatacja tych urządzeń musi być zgodna z zaleceniami producenta,

-   wykonywanie jakichkolwiek napraw tych urządzeń musi być dokonywana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,

- należy upewnić się czy instalacja elektryczna w pomieszczeniu jest przystosowana do obciążenia wynikającego z włączenia do sieci urządzenia grzewczego,

- dokonywanie napraw bezpieczników instalacji elektrycznej (tak zwane watowanie) jest niedopuszczalne,

- przewody kominowe powinny być szczelne oraz poddawane okresowym czyszczeniom, składowanie materiałów palnych w pobliżu przewodów kominowych jest zabronione,

-      nie należy używać do rozpalania palenisk cieczy łatwo zapalnych (np. benzyna, nafta),

-       nie wolno pozostawiać urządzeń grzewczych bez dozoru,

-  zabronione jest składowanie jakichkolwiek materiałów palnych w pobliżu urządzeń grzewczych,

-     nie należy ustawiać urządzeń grzewczych na podłożu palnym,

-  należy ostrożnie obchodzić się z ogniem otwartym, w tym podczas palenia papierosów (szczególnie przed zaśnięciem),

- nie wolno ogrzewać pomieszczeń kuchenką gazową - bardzo często takie praktyki kończą się poważnym zatruciem organizmu.

 Z policyjnych statystyk wynika, że okres jesienno-zimowy jest czasem zwiększonej liczby pożarów, które wybuchają w mieszkaniach, domach jednorodzinnych oraz budynkach gospodarczych. Każdy pożar powoduje ogromne straty materialne, a niejednokrotnie powoduje śmierć lub ciężkie oparzenia u osób poszkodowanych. W związku z powyższym pamiętajmy, aby umiejętnie i z odpowiednią rozwagą ogrzewać swoje mieszkania dbając o bezpieczeństwo własne i pozostałych domowników!!! pozar1pozar