Godziny przyjęć interesantów w sprawie skarg i wniosków - Skargi i wnioski - KPP Koło

Skargi i wnioski

Godziny przyjęć interesantów w sprawie skarg i wniosków

W Komendzie Powiatowej Policji w Kole interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez Komendanta Powiatowego Policji w Kole w poniedziałki, w godz. 15.30 - 17.30,