Bezpieczna Droga do Szkoły - Aktualności - KPP Koło

Aktualności

Bezpieczna Droga do Szkoły

Jak co roku w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kole, prowadzili działania w rejonach szkół i przedszkoli. Policjanci czuwali nad bezpieczeństwem młodych ludzi, sprawdzali czy dzieci przewożone są samochodami zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym oraz wręczali ulotki profilaktyczne.

Jeszcze w dniach poprzedzających 1 września policjanci skontrolowali rejony szkół i przedszkoli, gdzie sprawdzili usytułowanie i funkcjonalność urządzeń zapewniających bezpieczeństwo dzieci. W dniu inauguracji roku szkolenego 2020/20121, kolscy stróże prawa pojawili się przy szkołach i przedszkolach. Czuwali nad bezpieczeństwem przemieszczania się dzieci i młodzieży, zwracali uwagę na prawidłowe przekraczanie jezdni oraz sprawdzali, czy dzieci przewożone są pojazdami zgodnie z przepisami w zakresie stosowania fotelików oraz pasów bezpieczeństwa. Poza tymi działaniami policjanci w ramach profilaktyki rozdawli dzieciom ulotki zawierające treści z poradami dotyczącymi bezpieczeństwa. 1 września bieżącego roku w rejonach szkół i przedszkoli na terenie powiatu kolskiego, nie doszło do żadnego zdarzenia na drodze. Nie ujawniono żadnego przypadku nietrzeźwości kierujących dowożących dzieci do szkół i przedszkoli. Policjanci w przypadku stwierdzenia niewłaściwego sposobu przewożenia dziecka samochodem, ograniczali się do pouczeń i instruktaży.

W najbliższych dniach kolscy stróże prawa, podczas służby patrolowej będą zwracali szczególną uwagę na okolice szkół w celu przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom, takim jak wybryki chuligańskie bądź zakłócanie spokoju i porządku. W przypadku zasadności policjanci będą dokonywć sprawdzeń osób, wobec których stwierdzą, że istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia np. spożywania alkoholu bądź posiadania czy handlu środkami odurzającymi. Sprawcy takich czynów muszą się liczyć z przewidzianymi prawem konsekwencjami, gdyż w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa młodym ludziom, policjanci wobec osoób temu zagrażających nie będą stosowali taryfy ulgowej.

Na dalszym etapie działań w szkołach i przedszkolach na terenie powiatu kolskiego, funkcjonariusze będą prowadzili prelekcje i pogadanki, dotyczące spsobów unikania różnego rodzaju niebezpieczeństw.

Kolscy policjanci liczą, że sytuacja związana z epidemią COVID-19 pozwoli na realizację tych zamierzeń.