Telefony do KPP/KP/PP - KPP Koło

Telefony do KPP/KP/PP

Telefony do KPP/KP/PP

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KOLE
ul. Sienkiewicza 14, 62 - 600 Koło
 

 

Telefony  całodobowe

ALARMOWY - 112

STANOWISKO KIEROWANIA - 63 26 18 200

e-mail: dyzurny.kolo@po.policja.gov.pl

Komórka organizacyjna

Numer  telefonu

SEKRETARIAT KOMENDANTA POWIATOWEGO

63  26 18 210

WYDZIAŁ KRYMINALNY

63  26 18 270

WYDZIAŁ PREWENCJI    

63  26 18 220

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

63  26 18 263

ZESPóŁ PREZYDIALNY, KADR I SZKOLENIA      

63  26 18 325

ZESPóŁ FINANSóW I ZAOPATRZENIA 

63  26 18 315

Jednostki terenowe

KOMISARIAT POLICJI W KŁODAWIE

63  26 18 350

POSTERUNEK POLICJI W BABIAKU

63  26 18 330

POSTERUNEK POLICJI W DĄBIU

63  26 18 340