Kierownictwo - KPP Koło

Kierownictwo

Kierownictwo

Komendant Powiatowy Policji
w Kole

  komendantmiroslawscisly
insp. Mirosław Ścisły

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 

I Zastępca
Komendanta Powiatowego Policji
w Kole

izastepca  
mł. insp. Artur Foryński