Klasy mundurowe z wizytą w kolskiej komendzie - Aktualności - KPP Koło

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Klasy mundurowe z wizytą w kolskiej komendzie

Data publikacji 20.09.2017

Uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych w Kole i Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu o profilu policyjnym odwiedzili w ostatnich dniach policjantów kolskiej Komendy. Młodzież podczas wizyty wysłuchała prelekcji na temat pracy w zawodzie policjanta, a następnie miała okazję zwiedzić pomieszczenia komendy i tym samym zapoznać się z funkcjonowaniem niektórych jej komórek organizacyjnych od strony praktycznej.

Od kilku lat Komenda Powiatowa Policji w Kole współpracuje z Zespołem Szkól Technicznych w Kole i Zespołem Szkół RCKU w Kościelcu, gdzie kształci się młodzież w klasach mundurowych o profilu policyjnym. W ramach tej współpracy kolscy policjanci zaprosili uczniów z klas mundurowych do zwiedzenia pomieszczeń komendy, a także udziału w prelekcjach mających na celu przybliżenie specyfiki pracy policjanta oraz warunków i zasad naboru do tej formacji.

Funkcjonariusz Zespołu do Spraw Nieletnich i Patologii oprowadził młodzież po niektórych pomieszczeniach Komendy. Młodych ludzi zapoznano ze specyfiką pracy poszczególnych wydziałów tutejszej jednostki. Uczniowie odwiedzili stanowisko kierowania oraz pomieszczenie dla osób zatrzymanych. Policjant przedstawił uczniom charakterystykę służby oficera dyżurnego, który kieruje pracą wszystkich funkcjonariuszy, zarówno komendy jak i podległych jednostek terenowych. Ciekawym elementem wizyty był pobyt w sali odpraw policjantów, gdzie uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, w jaki sposób policjanci przygotowują się do służby patrolowej. Tam też korzystając z okazji, przeprowadzono prelekcję z zakresu cyberprzemocy.

Podczas wizyty młodzież miała okazję skonfrontować swoje wyobrażenia o zawodzie i pracy policjanta z rzeczywistością. Funkcjonariusz przekazał gościom sporo informacji akcentując, że policjanci są zawsze gotowi na każde wezwanie osób potrzebujących pomocy. Być może wizyta w Komendzie zachęci odwiedzających do przekroczenia progów Policji już w charakterze młodych i pełnych zapału funkcjonariuszy.